Právne služby

  • Obchodné právo
  • Právo obchodných spoločností
  • Občianske právo
  • Právo nehnuteľností
  • Právo duševného vlastníctva
  • Pracovné právo
  • Trestné právo
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Právo EÚ

Kontakt

JUDr. Róbert Papp, advokát s.r.o.
JUDr. Róbert Papp, advokát, konateľ
E-mail: office@prak.sk

footer